۱۳۹۶-۱۲-۱۵

“دو متر در دو متر جنگ” با حمیدرضا آذرنگ

نمایشنامه " دومتر در دو متر " در تماشاخانه پالیز رونمایی می شود .