۱۳۹۶-۱۲-۱۵

لذت ترس در نشر افق

آیین پایانی نخستین دوره جایزه داستان کوتاه لذت ترس برگزار می‌شود.